Hizmletlerimiz

Bakteri Nakliyesi

Fabrikaların arıtma tesislerinin kurulumunda veya takviye bir bakteri istenmesi durumunda anlaşmalı bulunduğumuz yada istenilen kurumlardan istenilen miktarda nakliyesi yapılmaktadır.

Evsel Atık Çekimi

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıkların ve artıma çamurlarının artıma tesislerine vidanjörler ile taşınması, ve akışkanların çekimi.

Fabrika Atıkları

Fabrikalarda oluşan endüstriyel nitelikteki atıkların firmamıza ait olan uygun personel ve araçlarla fabrika sahasından alınıp anlaşmalı bulunduğumuz kuruma her türlü resmi belgelere uygun deşarzi yapılması.

Kanalizasyon Temizliği

Atık su, yağmur suyu alt yapı tesislerinin temizliği, genel kanalizasyon donanımı (muayene bacaları-kontrol bacaları) temizlikleri.

Foseptik Çekimi

Ev, fabrika, kanal ve kanalizasyonda oluşan atıkların bir hazne etrafında birikmesi sonucu oluşan su seviyelerinin veya katı malzemelerin uygun personel ve araçlarla temizlenmesi.

Kanal Tank Temizlikleri

Kanal genel periyodik temizliği, tank temizlikleri, revizyon öncesi temizlikleri, dip çamuru temizliği, aşılama çamuru nakliyesi.

Otel ve Restoran

Otel ve restoranların atıklarının tanklarının temiz veya yarı temiz olarak haznede birikmesi ile oluşan maddelerin vidanjörler vasıtasıyla çekilmesi veya haznede atıkların taşınmasını sağlayan kanalların tıkanmasını açmak için uygun personel ve araçlarımızla verilen bir hizmet basamağıdır.

Şantiyelere Su Nakliyesi

Şantiyelerde kullanılan su tanklarının temiz veya yarı temiz olarak üzerine şehir içindeki içme suyu hidrantlarından alınan suyun temiz tanklara nakliyesi ile yapılan bir hizmet basamağıdır.