HİZMETLERİMİZ

Kanalizasyon Temizliği

Kanalizasyon Temizliği

Atıksu, yağmur suyu alt yapı tesislerinin temizliği, genel kanalizasyon donanımı (muayene bacası-kontrol bacası) temizlikleri

Kanal Tank Temizlikleri

Kanal Tank Temizlikleri

Kanal genel periyodik temizliği, tank temizlikleri, revizyon öncesi temizlikleri, dip çamuru temizliği, aşılama çamuru nakliyesi

Evsel Atık Çekimi

Evsel Atık Çekimi

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ve arıtma çamurlarının arıtma tesisilerine vidanjörler ile taşınması, vidanjörler ile her nevi atıksuyun, ve akışkanların çekimi.

Yol Sulama

Yol Sulama

Yol sulama şehir içi yada şehirler arasında kurulan şantiyelerde çalışan ağır vasıta araçların yol üzerinde oluşan toz toprağın havalanması sonucu oluşan kotu ve sağlıksız görüntünün ortadan kaldırılması için uygulana bir hizmet basamağımızdır.

Bakteri Nakliyesi

Bakteri Nakliyesi

Fabrikaların arıtma tesislerinin kurulumunda yada takviye bir bakteri istenmesi durumunda anlaşmalı bulunduğumuz yada istenilen kurumlardan istenilen miktarda nakliyesi yapılmaktadır.

Şantiyelere Su Nakliyesi

Şantiyelere Su Nakliyesi

Şantiyelerde kullanılan su tanklarının temiz yada yarı temiz olmak üzere şehir içindeki içme suyu hidrantlarından alınan suyun temiz tanklara nakliyesi ile yapılan bir hizmet basamağımızdır.

Fabrika Atıkları

Fabrika Atıkları

Fabrikalarda oluşan endüstriyel nitelikteki atıkların firmamıza ait olan uygun personel ve araçlarla fabrika sahasından alınıp anlaşmalı bulunduğumuz kuruma her türlü resmi belgelere uygun deşarzı yapılmaktadır.

Foseptik Çekimi

Foseptik Çekimi

Ev,fabrika .kanal ve kanalizasyonda oluşan atıkların bir hazne etrafında birikmesi sonucu oluşan su seviyelerinin yada katı malzemlerim uygun personel ve araçlarla temizlenmesi

Otel ve Restorant

Otel ve Restorant

Otel ve restorantların atıklarının bir hazne içine birikmesi ile oluşan maddelerin vidanjörler vasıtasıyla çekilmesi yada hazneye atıkların taşınmasını sağlayan kanalların tıkanmasını açmak için uygun personel ve araçlarımızla verilen bir hizmet basamağımızdır.